שאלות ? התקשרו

בואו להתנדב איתנו !

אתר אגרות קודש

האתר מקבל פניות רבות במהלך כל היממה ובהן מבקשים הםונים סיוע בהבנת התשובה אותה קיבלו

בחלק מהמקרים נדרש לתרגום מיידיש במקרים רבים נדרשת האזנה לשואל וירידה לתוכןן השאלה אותה שאל כדרך להבנת התשובה

בכדי לענות לפונים נדרשת הבנה רחבה ויכולת הקשבה ונסיון בפענוח מענות באגרות קודש

מכיוון שהפונים הם מכל העולם ובשפות שונות חשוב לנו מאוד מאוד למי שיש יכולת תרגום והבנה משפות שונות ובעיקר צרפתית אנגלית וספרדית

באם הנך מרגיש מספיק בטוח ובעל נסיון לעזור לפונים בנושא אגרות קודש נשמח מאוד מאוד למילוי הטופס ולהיכנס למעגל המתנדבים באגרות קודש

חשוב למלא במדוייק את כל הפרטים בכדי שנוכל להפנות אליך בדיוק את המתאימים בשעות ובימים ובשפה התאימה

חושבים שאתם מתאימים ?

מלאו פרטים ונציג אתר איגרות קודש ייצור איתכם קשר

נשמח להכיר , איך קוראים לך ?
איך נוכל ליצור אתך קשר ?
איך תעדיפו לקבל פניות?
באיזה ימים ושעות תוכלו להתנדב ?
באיזה שפות אתם יכולים לתת מענה ?
למי אתם יכולים לעזור?
תרצו לספר לנו עוד משהו על עצמכם ?

תקנון השתתפות בהגרלה

ההגרלות יתקימו
הגרלה ראשונה בשושן פורים
ההגרלה השניה ביא ניסן ..
רשאים להשתתף בהגרלה השותפים לפרסום שיווק ופיתוח אתר אגרות.קום. מסכום של 280 שח ומעלה
  ההשתתפות ההגרלה איננה כרוכה בתשלום .

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להאריך, לקצר את מועד ההגרלה

החברה תבחר זוכה על פי הכללים המצורפים

ההשתתפות בהגרלה מותנית בהתחיבות לתשלום כל סכום ההשתתפות המצוין.

להלן ההגרלות 2 הגרלות על מטבע מידו של הרבי בשיבוץ ולתליון זהב מיוחד .

2 הגרלות על כרטיס טיסה לרבי כולל לינה לשבוע

2 סטים אגרות קודש

בכל השתתפות בסך כפול מהסך המצויין יקבל המשתתף כרטיס הגרלה נוסף

הזכייה בשיבוץ מטבע תינתן דרך חנות שינדי מכפר חב"ד לפי דוגמאות שסוכמו מראש

הזכייה בכרטיס טיסה תינתן בכפוף לתכנון מראש 3 חודשים לפחות.

הזכייה לאגרות קודש הינה בן 22 כרכים.

הפרסים המוצע לזוכה יפורסם בעמוד השותפות החברה שומרת על זכותה לשנות את הפרס המוצע, להציע פרס חלופי, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הזוכים אינם רשאים להמיר או לשנות את הפרסים או את אופן מסירתם.

הפרס ניתן למימוש אישי בלבד ואינו ניתן להעברה.

העמותה תהיה רשאית לפרסם את תוצאות ההגרלה בכל אמצעי המדיה

 הזוכה יקבל הודעה פרטית מנציג העמותה על זכייתו.

העמותה תמסור לזוכה את הפרס במועד שייקבע בין העמותה והזוכה.

העמותה תהיה רשאית לפרסם את שם הזוכה ותמונתו, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין. עצם ההשתתפות בפעילות/קבלת הפרס תחשב להסכמת הזוכה לפרסום תמונתו ופרטיו כאמור והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה בקשר לכך.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות בכל אמצעי שהוא, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

ניתן לפנות בכל שאלה לעורכי הפעילות בטלפון שמספרו 5.

עם השתתפותו בפעילות כל משתתף מביע את אישורו לכך שהוא מקבל על עצמו את הוראות תקנון זה במלואן וכי הוא מסכים שהתקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.